تیم بازی فلاورجان

نام اثر: ---

گروه: خواهران

شاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
داستان و روایت۲۰14510
گرافیک۱۰875
گیم پلی۲۰1085
موسیقی و صداگزاری۱۰343
فنی۲۰552
نوآوری و ایده۲۰474
مجمـــوع۱۰۰443629
نقاط قوتنقاط ضعف

زمستان ۱۳۹۸