تیم بازی سازی شهرضا

نام اثر: ندای اتحاد

گروه: برادران

شاخص‌های ارزیابیبارمامتیاز داور اولامتیاز داور دومامتیاز داور سوم
داستان و روایت۲۰161512
گرافیک۱۰899
گیم پلی۲۰141416
موسیقی و صداگزاری۱۰758
فنی۲۰171716
نوآوری و ایده۲۰8125
مجمـــوع۱۰۰707266
نقاط قوتنقاط ضعف
در عین نوپا بودن، آینده روشنی در انتظار این تیم است

زمستان ۱۳۹۸