عنوان تیــــمداور اولداور دومداور سوممجموع امتیاز داورها
تیم فریدن (کاربازار)58.53844140.5
تیم فریدن (زنبیل)52.553.552.5158.5
تیم امام حسین(ع)4449.558.5152
تیم نجف آباد675552.25174.25
تیم امام رضا(ع)614757165
تیم امام‌ علی(ع)62.55770189.5
تیم فریدونشهر4343.548134.5
تیم چادگان55.55558168.5
تیم خمینی‌شهر775777.5211.5
تیم کاشان79.573.584237

زمستان ۱۳۹۸