نتایج داوری تیم‌های شرکت کننده

< اولین رویداد تخصصی فعالان فضای مجازی بسیج استان اصفهان >

نرم افزار

  • تیم کاشان

پویانمایی

  • تیم امام صادق(ع)

بازی سازی

  • تیم نجف‌آباد

زمستان ۱۳۹۸